Gazdasági / Társasági jog

Ügyvédi Irodánk hatékony segítséget nyújt a gazdasági társaságok működése során felmerülő jogi kérdésekben, a megfelelő megoldások megtalálásában. Munkánk során nem pusztán a jogi szabályozásra összpontosítunk, hanem az Ügyfelünk működésére kiható, teljes üzleti akaratot és gazdasági érdekeket is figyelembe vesszük, szem előtt tartva az adott szektorra, iparágra jellemző egyedi körülményeket és igényeket is. Ennek megfelelően segítjük Ügyfeleinket a megfelelő működési forma kiválasztásában és a leghatékonyabb működési modell kialakításában, valamint abban, hogy Ügyfelünk mindenkor az adott létszakaszának, fejlettségi, méretbeli és kapitalizációs szintjének, a működési területének megfelelő, egyedi megoldásokat alkalmazhassanak.

Ügyvédi Irodánk Ügyfeleink működéséhez kapcsolódóan teljes körű és szektor specifikus jogi szolgáltatásokat nyújt, illetve a kereskedelmi és cégjogi ügyek kapcsán is komplett jogi képviseletet kínál.

Közreműködünk valamennyi gazdasági társasági forma, illetve egyéb szervezetek kialakításában, működtetésében, illetve megszüntetésében is, így különösen az alábbi szervezeti formák kapcsán:

  • korlátolt felelősségű társaságok
  • zártkörűen működő részvénytársaságok
  • betéti és közkereseti társaságok,
  • külföldi vállalatok magyarországi fióktelepei,
  • non-profit szervezetek,
  • egyesületek,
  • alapítványok,
  • egyéb jogi személyek.

Jogi támogatásunk kiterjed a cégek és egyéb szervezetek működésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi ügyletre, amelynek során hangsúlyt fordítunk az Ügyféllel történő folyamatos kommunikációra, az Ügyfél igényeinek folyamatos figyelemmel kísérésére. Ennek keretében szerződéseket, egyéb jognyilatkozatokat készítünk, ellenőrizzük és véleményezzük a más által készített megállapodások tervezetét, tájékoztatást adunk a szerződéses jogokról és kötelezettségekről, üzleti tárgyalásokon, avagy bíróságok, hatóságok előtt képviseljük Ügyfeleinket, részt veszünk a követeléskezeléssel és igényérvényesítéssel kapcsolatos eljárásokban.

Professzionális adótanácsadó partnerünkkel együttműködve a belföldi és nemzetközi adózási és adótervezési kérdésekben, az optimalizált pénzügyi működés feltételeinek kialakításában is segítséget nyújtunk.

A Szentirmai Ügyvédi Iroda honlapján található információk és egyéb anyagok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és nem kezelhetők bármilyen konkrét ügyről szóló jogi tanácsként. Konkrét ügyek tekintetében minden esetben megfelelő jogi vagy egyéb szakmai tanácsadást kell kérni, így a Szentirmai  Ügyvédi Iroda tagjai kifejezetten kizárják a felelősségüket a jelen honlap tartalmán alapuló bármilyen intézkedés meghozatala vagy meghozatalának elmulasztása tekintetében. Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Szentirmai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.