Gyógyszer-kereskedelmi jog

A Szentirmai Ügyvédi Iroda egyike azon magyarországi jogi szakértőknek, akik a gyógyszer kis- és nagykereskedelemmel, gyógyszertárak működtetésével kapcsolatosan széles körű tapasztalatokkal rendelkezik, amely jogterületen már évek óta tanácsot ad mind gyógyszertárláncok, mind magánpatikák részére. A gyógyszer-kereskedelem vonatkozásában fennálló, speciális szabályozás és különleges hatósági gyakorlat ismeretével segítséget nyújtunk Ügyfeleink részére, annak érdekében, hogy a jogszabályoknak megfelelő működés mindenkor biztosítva legyen. Ügyvédi Irodánk együttműködik gyógyszer-nagykereskedő társaságokkal, nemzetközi és magyar hátterű gyógyszertárláncokkal, valamint a klasszikus magánpatikák részére is rendszeresen nyújt jogi szolgáltatásokat.

Ezen speciális jogterület rendezi a gyógyszerek előállításával, forgalmazásával, valamint felírásával és kiszolgáltatásával kapcsolatos egyedi szabályokat, amelyek magukban foglalják a forgalmazásra, export-importra, tárolásra, működési feltételek biztosítására, marketingtevékenységre, gyógyszerészi gondozásra vonatkozó szabályokat, továbbá a gyógyszertárban forgalmazható termékek körére vonatkozó társadalombiztosítási támogatási és ármegállapítási szabályokat is. Ügyfeleinket képviseljük a hatósági eljárásokban is, így a gyógyszertárak működésével kapcsolatos ellenőrzések során is.

Mivel a gyógyszerforgalmazásra, valamint expediálásra, gyógyszertári marketingre speciális, a többi kereskedelmi területtől eltérő szabályok vonatkoznak, illetve a gyógyszerészek magatartásával kapcsolatos speciális etikai elvárások érvényesülnek, így javasoljuk a jogszabálysértések megelőzése érdekében Ügyfeleinknek, hogy bármely kérdés, vagy esetleges bizonytalanság esetén jogi szakértőt vegyenek igénybe, amely által a működési, szolgálati és nyilvántartási rendnek megfelelő működés biztosítható.

Kollégáink a gyógyszertárak működésével kapcsolatosan kiterjedt tanácsadást nyújtanak, így többek közt az alábbi jogkérdések kapcsán:

  • gyógyszertárak üzletrészeinek és személyes gyógyszertár működtetési jognak az átruházásával, elővásárlással kapcsolatos ügyletek,
  • franchise rendszerek működtetésével kapcsolatos ügyek,
  • új közforgalmú és fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos pályázatok,
  • a kötelező gyógyszerészi tulajdon, és a szabályozott tulajdonlással, képviselettel kapcsolatos ügyek,
  • ÁNTSZ ellenőrzések során történő képviselet és határozatokkal kapcsolatos jogorvoslatok,
  • webshop működtetésével kapcsolatos ügyek,
  • marketing szabályokra (kereskedelmi gyakorlatra) vonatkozó tanácsadás,
  • a Gyógyszerészi Kamara előtti képviselet etikai ügyekben,
  • nagykereskedőkkel történő szerződéskötés során történő képviselet,
  • gyógyszerészettel kapcsolatos jogalkotásra vonatkozó társadalmi egyeztetéseken történő részvétel, indítványok előterjesztése.

A Szentirmai Ügyvédi Iroda honlapján található információk és egyéb anyagok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és nem kezelhetők bármilyen konkrét ügyről szóló jogi tanácsként. Konkrét ügyek tekintetében minden esetben megfelelő jogi vagy egyéb szakmai tanácsadást kell kérni, így a Szentirmai  Ügyvédi Iroda tagjai kifejezetten kizárják a felelősségüket a jelen honlap tartalmán alapuló bármilyen intézkedés meghozatala vagy meghozatalának elmulasztása tekintetében. Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Szentirmai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.