Ingatlanjog

Mivel az ingatlanok mind a magánszemélyek, mind a vállalatok kiemelt vagyonelemei, amelyek általában jelentős értéket képviselnek, így a Szentirmai Ügyvédi Iroda elkötelezett, hogy az ingatlanügyleteket kiemelt gondossággal kezelje. Jelentős tapasztalattal rendelkezünk az egyszerűbb tranzakcióktól kezdve, a társasházi ügyeken át a komplex ingatlanfejlesztési projektekig. Ingatlanügyletekkel kapcsolatosan Ügyvéd Irodánk már a partner kiválasztásánál segítséget nyújt, majd a felek közötti tárgyalásokon, egyeztetéseken való aktív részvétellel közreműködik abban, hogy ügyfeleink számára a lehető legelőnyösebb megállapodás szülessen. Ennek megfelelően a tulajdonviszonyok tisztázásától kezdve, a tárgyalásokon, illetve szerződések és okiratok megszerkesztésén át, a gyors földhivatali ügyintézésig végigkísérjük az adott jogügyletet.

Fontos megemlíteni, hogy az ingatlan tulajdon átruházással kapcsolatos jogügyletek nagy része Magyarországon ügyvéd által ellenjegyzett, avagy közjegyzői okiratban foglalt szerződéses formát kíván, mivel a közhiteles ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel válik véglegessé az ügylet. Ügyvédi Irodánk mind a lakóingatlanok, mind az üzleti és ipari létesítmények vonatkozásában felmerülő ügyletekben jelentős tapasztalattal rendelkezik. Büszkék vagyunk arra, hogy 2001 és 2008 között kollégáink jogi közreműködésével valósult meg egy komplett városnegyed rekonstrukciója.

Ügyvédi Irodánk azóta is számos komplex ingatlanfejlesztési projektben vett részt.

 Segítséget nyújtunk bármely jogvita megoldásában, illetve ingatlanokhoz kapcsolódó ügyletekben, így:

 • ingatlan adásvételek során,
 • ingatlan tulajdonjog egyéb jogcímen történő átruházása (csere, ajándékozás, örökléshez kötődő ügyletek) során,
 • ingatlanfejlesztésekben, projektfinanszírozásban,
 • lakóingatlanok bérletével kapcsolatos szerződések elkészítésében;
 • üzlethelyiségek, egyéb kereskedelmi és ipari célú ingatlanok bérletével kapcsolatos megállapodások elkészítésében;
 • ingatlan komplexumok üzemeltetésével kapcsolatos szabályozásban, megállapodások elkészítésében;
 • biztosítéki szerződésekkel, így ingatlan jelzálogjoggal, és banki hitelkonstrukciókkal kapcsolatos ügyletekben;
 • elővásárlási, visszavásárlási, vételi és eladási jog alapításával, fennállásával kapcsolatos ügyletekben;
 • közös tulajdonnal, annak megszüntetésével kapcsolatos megállapodások és jogviták során;
 • használati megosztási megállapodások megszerkesztése során;
 • ingatlan használattal (haszonélvezettel, haszonbérlettel, szomszédjogokkal, telki szolgalommal) kapcsolatos jogügyletek és jogviták során;
 • elbirtoklással és birtokvédelemmel kapcsolatos jogviták során;
 • társasházak alapításával kapcsolatos jogügyletekben, a kapcsolódó dokumentáció (alapító okirat, SZMSZ, házirend) elkészítésében;
 • társasházak üzemeltetésével, közös költség tartozás érvényesítésével kapcsolatos eljárásokban;
 • telekalakítással kapcsolatos eljárásokban;
 • tervezési és építési szerződések kialakításában, generál és szakkivitelezési szerződések, felújítási szerződések megszerkesztésében;
 • külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedélyezési eljárásban;
 • ingatlanközvetítőkkel kötendő szerződések véleményezésében;
 • újépítésű ingatlanokkal kapcsolatos jótállási és szavatossági igények érvényesítésében;
 • az ingatlanügyletekkel kapcsolatos adó-, és illetékfizetési szabályokról, kedvezményekről és mentességekről történő tájékoztatásban;
 • az ingatlan-nyilvántartási hatóság előtti eljárásokban, a földhivatali ügyintézésben.

A Szentirmai Ügyvédi Iroda honlapján található információk és egyéb anyagok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és nem kezelhetők bármilyen konkrét ügyről szóló jogi tanácsként. Konkrét ügyek tekintetében minden esetben megfelelő jogi vagy egyéb szakmai tanácsadást kell kérni, így a Szentirmai  Ügyvédi Iroda tagjai kifejezetten kizárják a felelősségüket a jelen honlap tartalmán alapuló bármilyen intézkedés meghozatala vagy meghozatalának elmulasztása tekintetében. Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Szentirmai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.