Munkajog

Ügyvédi Irodánk tapasztalatai mind a munkáltató képviseletében, mind a munkavállalók oldalán történő eljárásokra kiterjednek, amelynek megfelelően mindkét oldal gondolkodásmódját jól ismerjük. Különös tapasztalattal rendelkezünk a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos perekben. A megszüntetéssel kapcsolatos ügyletek minden munkáltatónál kiemelt  figyelmet kapnak, hiszen a munkáltató oldaláról fokozott kockázat és a jogellenes felmondás miatti jelentős mértékű kártérítések lehetősége áll fenn. Az optimális munkajogi megoldások úgyszintén fontosak a munkavállalónak is, a munkaviszony megszűnése miatti létbizonytalanság okán.

Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló közötti viszony felhőtlen, abban az esetben is szükséges a munkáltatónak a jövőbeni kockázatokat a minimálisra csökkenteni, így előzetesen jogi szempontból ellenőrzött munkarenddel elkerülni a bírságok veszélyét.

Mivel céges Ügyfeleink nagy része – a munkaszerződések elkészítésén és a felmondással kapcsolatos jogvitákon túl is – igényli a működésükkel kapcsolatos munkajogi kontrollt, így számos munkajogi részterületen tapasztalattal rendelkezünk, így széles körben nyújtunk munkajogi tanácsadást, különösen az alábbiakhoz kapcsolódóan:

 • előkészítjük a munkaviszony létesítéséhez szükséges okiratokat (így különösen munkaszerződést, munkaköri leírást, Mt. 46. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót), illetve a megszüntetéshez szükséges okiratokat,
 • vezető állású munkavállalók különleges érdekeinek és kötelezettségeinek rendezéséhez szükséges ún. „menedzserszerződések” tartalmának kitárgyalása és megszerkesztése,
 • közreműködünk a belső szabályzatok elkészítésében,
 • a munkáltatói struktúra, illetve a speciális munkavállalói élethelyzetek figyelembe vételével személyre szabott tanácsot adunk a megfelelő foglalkoztatási forma kiválasztásához (határozott vagy határozatlan időtartam, teljes vagy részmunkaidős alkalmazás, távmunka, egyszerűsített foglalkoztatás);
 • segítséget nyújtunk a munkaidőkeret melletti, illetve rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatáshoz szükséges struktúra kialakításában, valamint az ügyeleti, készenléti jellegű munkakörökre, illetve a megszakítás nélküli és több műszakos tevékenységű munkáltatókra vonatkozó szabályok rendezésében,
 • képviselet munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos perekben,
 • képviselet a vezető állású munkavállaló által okozott károk megtérítése iránti komplex peres eljárásokban,
 • munkaviszony közös megegyezéses megszüntetésével kapcsolatos megállapodások előkészítése,
 • képviselet munkavállalók, avagy munkáltató által okozott károk megtérítésére vonatkozó kártérítési perekben (ideértve az üzemi balesetből eredően bekövetkező halál, vagy munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás okán felmerülő igényeket),
 • csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos eljárásokban segítségnyújtás,
 • versenytilalommal kapcsolatos megállapodások, illetve titoktartási megállapodások,
 • munkavállalói ösztönző rendszerek kialakításával kapcsolatos tanácsadás,
 • segítséget nyújtunk a külföldiek munkavállalási engedélyének beszerzésével kapcsolatosan;
 • a munkavállalók által létrehozott szellemi alkotásokkal kapcsolatos szabályok rendezése (így különösen a kutatói, illetve IT szektorban jelentős szolgálati és alkalmazotti találmánnyal kapcsolatos szabályok lefektetése),
 • a munkavállaló gyermekvállalásával és munkába történő visszatérésével kapcsolatos jogi tanácsot nyújtunk,
 • tanácsadás munkáltatói jogutódlással kapcsolatos ügyekben,
 • munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos komplex szolgáltatások nyújtása,

Ügyvédi Irodánk jogi tanácsadást nyújt a gazdasági társaságok részére annak érdekében, hogy minimalizálják a munkajogi jogviták lehetőségét, a hatályos szabályoknak történő megfelelést. Ezen felül a munkavállalók részére is segítséget nyújtunk, amennyiben jogaikat megsértik.

A Szentirmai Ügyvédi Iroda honlapján található információk és egyéb anyagok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és nem kezelhetők bármilyen konkrét ügyről szóló jogi tanácsként. Konkrét ügyek tekintetében minden esetben megfelelő jogi vagy egyéb szakmai tanácsadást kell kérni, így a Szentirmai  Ügyvédi Iroda tagjai kifejezetten kizárják a felelősségüket a jelen honlap tartalmán alapuló bármilyen intézkedés meghozatala vagy meghozatalának elmulasztása tekintetében. Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Szentirmai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.