Peres képviselet

Mind a peres eljárások esetén, mind egyéb vitarendezési eljárások során Irodánk felméri mindenekelőtt az ügyfeleink érdekeit és az elérhető eredményeket, majd költséghatékonyan és a lehető leggyorsabb ügyintézés mellett igyekszünk Ügyfeleink hatékony érdekérvényesítését előmozdítani, képviseletüket ellátni. A peres eljárások jellemzője a hosszú – akár évekig is elhúzódó – eljárás, amely jelentős kiadásokat és energiaráfordítást feltételez Ügyfeleink terhére, így amellett, hogy pergazdaságossági elveket és a lehető leggyorsabb eljárás lefolytatását is szem előtt tartjuk, minden esetben törekszünk az adott lehetőségek mentén az egyezségi megállapodások létrehozására, amely nem csak Ügyfeleink, hanem a vitában érintett minden érintett fél részére bizonyosan kedvezőbb vitarendezést eredményez.

A peres eljárások során mind felperesi oldal, mind alperesi oldal képviseletében nagy gyakorlatot szerzett Irodánk. Igen jelentős ügyszámban működtünk közre jogi képvelőként mind a rendes bírósági eljárások, mind a választottbírósági eljárások során. Jelentős tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezünk a peres eljárásokat illetően és korlátozás nélkül el tudjuk látni Ügyfeleink képviseletét az egyes bíróságok, hatóságok előtt.

Ügyvédi Irodánk elsősorban polgári jogi alapú peres eljárásokban és gazdasági társaságokat érintő bírósági eljárásokban lát el jogi képviseletet, amelybe beleértendő szintén a munkajogi jogviták és közigazgatási jogi alapú eljárásokra vonatkozó képviselet is.

Dr. Szentirmai Endre okleveles polgári jogi meditátor is egyben, amely szakmai tudása a vitarendezés leghatékonyabb és legolcsóbb módját is lehetővé teszi az érintett Ügyfelek részére. A mediációs vitarendezés a jogvitában érintett felek számára lehetővé teszi a „győztes-győztes” pozíció elérését, amely a hagyományos peres eljárásban csak igen korlátozottan érhető el. Ezen alternatív vitarendezési eljárás egyre nagyobb jelentőséggel bír a hazai eljárásjogban is.

A Szentirmai Ügyvédi Iroda honlapján található információk és egyéb anyagok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és nem kezelhetők bármilyen konkrét ügyről szóló jogi tanácsként. Konkrét ügyek tekintetében minden esetben megfelelő jogi vagy egyéb szakmai tanácsadást kell kérni, így a Szentirmai  Ügyvédi Iroda tagjai kifejezetten kizárják a felelősségüket a jelen honlap tartalmán alapuló bármilyen intézkedés meghozatala vagy meghozatalának elmulasztása tekintetében. Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Szentirmai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.