Projektek

Ügyfeleink részére jogi tanácsadást nyújtunk a komplex, stratégiailag kiemelt, illetve nagy értékű projektek kapcsán a teljes jogi megfelelőség biztosítása érdekében, amely integrált tanácsadás kiterjed a projekttel kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogi kérdésre.

Irodánk üzleti megközelítésmódjának köszönhetően a projektekkel kapcsolatos átfogó szolgáltatásokat kínálunk, amelyek magukban foglalják a kockázatkezeléssel, jogi és pénzügyi  átvilágítással, project struktúrákkal, projektfinanszírozással kapcsolatos kérdéseket is.

 Nem pusztán jogi szempontból közelítjük meg az egyes projekteket, hanem az Ügyfél üzleti akaratának, érdekeinek és pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével, amelynek köszönhetően Ügyfeleink a lehető leghatékonyabb és a jogszabályoknak megfelelő megvalósítási és működési modellt tudjuk kidolgozni és alkalmazni.

Mivel egy működő szerződéses modell, még azonos üzleti szektoron belül sem feltétlenül alkalmazható egy másik Ügyfél esetében, így Ügyvédi Irodánk minden esetben személyre szabott megoldásokat kínál, amelyek az Ügyfél egyedi igényeinek kielégítésére a leginkább alkalmasak.

Munkatársaink segítségével Ügyfeleink részére a megfelelő struktúra kialakításához szükséges teljes jogi dokumentációt előkészítjük és részt veszünk azoknak az üzleti partnerekkel történő megtárgyalásán. Az okiratszerkesztés során így elkészítjük a teljes szerződéses okiratcsomagot, így példának okáért forgalmazási és szállítói szerződéseket, megbízási szerződések, termékfejlesztésekkel kapcsolatos megállapodásokat, kereskedelmi szerződések, jótállásra vonatkozó megállapodások, általános szerződési feltételek, franchise megállapodások.

Azon túl, hogy a projektek jogi előkészítése és megvalósítása érdekében a szükséges megállapodásokat, szabályzatokat előkészítjük, Ügyfeleink rendelkezésére állunk az üzleti partnerek által kidolgozott egyedi szerződések véleményezése, megtárgyalása során is.

Szellemi alkotások joga

Ügyvédi Irodánk a szellemi alkotások terén is jelenetős szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, valamint szabadalmi ügyvivői minősítéssel. Irodánk számos formában és területen nyújt jogi képviseletet Ügyfeleinek a szellemi alkotások vonatkozásában, mind a jogvédelem (peres képviselet), mind a jogok bejegyzése terén. Ezen területek különösen:

  • szerzői jog
  • szó- és ábrás védjegyek
  • szabadalmi eljárások
  • ipari minta oltalom
  • know-how
  • jogbitorlási eljárások

Ügyfeleinknek szintén jogi segítséget nyújtunk az üzleti tevékenységük során megkerülhetetlen reklám tevékenységgel, társasági arculati elemekkel, dizájnnal, internet alapú szolgáltatással és e-kereskedelemmel, licencia, franchise szerződésekkel, stb.

A napjainkban igen elterjedt startup vállalkozásoknak is széles körű támogatást nyújtunk. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy Ügyfeleink részesedésének védelmét és vagyoni érdekeiket, továbbá az előnytelen szerződések megkötését / joghátrányt okozó, jogosultságot elvonó szerződéses rendelkezések elkerülését alapvető feladatunknak tekintjük, ezáltal a befektetői együttműködés eredményeként valós érték teremtődik Ügyfeleink számra is.

A Szentirmai Ügyvédi Iroda honlapján található információk és egyéb anyagok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és nem kezelhetők bármilyen konkrét ügyről szóló jogi tanácsként. Konkrét ügyek tekintetében minden esetben megfelelő jogi vagy egyéb szakmai tanácsadást kell kérni, így a Szentirmai  Ügyvédi Iroda tagjai kifejezetten kizárják a felelősségüket a jelen honlap tartalmán alapuló bármilyen intézkedés meghozatala vagy meghozatalának elmulasztása tekintetében. Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Szentirmai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.