Bemutatkozás

A Szentirmai Ügyvédi Iroda jogi szolgáltatások széles körét nyújtja piacvezető multinacionális társaságoknak, továbbá hatékony jogi megoldásokat kínálunk a magyar kis- és középvállalkozások, valamint magyar és külföldi természetes személyek részére is annak érdekében, hogy segítsük a vállalkozásfejlesztésüket, közreműködjünk speciális tranzakciókban és projektekben, valamint érdekeiket védve képviseljük Ügyfeleinket akár hivatalos eljárások során a hatóságok előtt, akár üzleti tárgyalásokon az üzleti partnerek, illetve versenytársak előtt.

Az általunk kínált felelős jogi megoldások révén elősegítjük Ügyfeleink versenyképes üzleti stratégiájának kialakítását, megteremtjük a biztos alapokon nyugvó folyamatos fejlődés jogi hátterét, avagy szükség esetén a válságkezelés területén nyújtunk megbízható támogatást. Ügyfeleink folyamatosan támaszkodhatnak szakértelmünkre, amelynek során állandó együttműködés keretében valamennyi gazdasági eseményt jogi szempontból is ellenőrzünk, ugyanakkor egyedi tranzakciók, projektek során is állunk Ügyfeleink rendelkezésére.

Számos területen rendelkezünk tapasztalattal, így hatékony jogi segítséget tudunk nyújtani az alábbi jogterületekkel kapcsolatos jogi kérdésekben:

  • gazdasági, társasági, kereskedelmi jog,
  • gyógyszer kis- és nagykereskedelem, gyógyszertár üzemeltetés,
  • felvásárlások, egyesülések, egyéb cégjogi átalakulások,
  • ingatlan ügyletek,
  • munkajogi ügyek,
  • peres és választottbírósági eljárások,
  • közbeszerzési eljárások,
  • szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyek,
  • élelmiszer kis- és nagykereskedelemmel kapcsolatos ügyletek.

A Szentirmai Ügyvédi Iroda elkötelezett aziránt, hogy komplex, a magyar jogi szabályozásnak és legjobb üzleti gyakorlatnak megfelelő szolgáltatást nyújtson Ügyfelei részére. Gyakorlatias megközelítésmód jellemzi munkatársainkat, így Ügyfeleinket mindenkor részletesen tájékoztatjuk a helyzetükből adódó lehetőségekről és kockázatokról, a lehetséges megoldásokra irányadó jogi, pénzügyi, adózási feltételekről.

Lényegesnek tartjuk, hogy Ügyfeleink bármikor elérhessenek minket, így azonnali segítséget igénylő kérdéseikre késlekedés nélkül válaszokat kaphassanak annak érdekében, hogy sürgős ügyeikben is mindenkor megfelelő döntést hozhassanak. Az akut ügyek sürgős kezelése érdekében megértjük és támogatjuk Ügyfeleink azon igényét, hogy részükre a szükséges jogi előkészítést, okiratszerkesztést szűk határidők mellett végezzük el. Fontosnak tartjuk azt is, hogy Ügyfeleink mindenkor a személyes igényeikre szabott, egyedi válaszokat kapjanak, az üzleti környezetet és egyéb körülményeket is figyelembe véve a megoldási javaslatok kidolgozása során.

Tekintettel arra, hogy a racionális és üzleti szempontból előnyös döntések meghozatalához feltétlenül szükséges valamennyi információ ismerete, így Ügyfeleinket minden esetben rendszeresen és részletesen tájékoztatjuk a jogügyleteik állásáról, bármely változást, fejleményt azonnal közlünk velük.

Magyar és angol nyelvű munkavégzés útján állunk Ügyfeleink rendelkezésére.

A Szentirmai Ügyvédi Iroda honlapján található információk és egyéb anyagok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és nem kezelhetők bármilyen konkrét ügyről szóló jogi tanácsként. Konkrét ügyek tekintetében minden esetben megfelelő jogi vagy egyéb szakmai tanácsadást kell kérni, így a Szentirmai  Ügyvédi Iroda tagjai kifejezetten kizárják a felelősségüket a jelen honlap tartalmán alapuló bármilyen intézkedés meghozatala vagy meghozatalának elmulasztása tekintetében. Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Szentirmai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.